Πολιτική Απορρήτου - Cookies

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ). Το αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τηρείται και επεξεργάζεται από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για την παροχή προϊόντων της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.». Συνεπώς, αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι και συνεργαζόμενες με την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» επιχειρήσεις, όπως εταιρίες ταχυμεταφορών, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων (όπως το Paypal), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κτλ.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας, συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς αποκλειστικά, τόσο από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» όσο και από συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» θα χειριστεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που θα παράσχετε ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας με ασφάλεια και σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» ΔΕΝ διατηρεί στοιχεία πιστωτικής κάρτας των χρηστών. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται στο περιβάλλον της Τράπεζας και είναι απολύτως ασφαλείς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.».

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεσμεύεστε ότι είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Επίσης δεσμεύεστε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό σας. Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας, είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με αυτούς και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» σε τρίτους. Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των κωδικών τους από τρίτους.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.